บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด (SWPC)

​จัดตั้งขึ้นจากแนวทางการรวมกลุ่มโดยเน้นทีมงานที่มีความชำนาญในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ด้านการพัฒนา ซอฟแวร์, เน็ตเวิร์ค และ ธุรกิจ มารวมกลุ่มกัน ซึ่งแนวคิดเปรียบเสมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ ที่จะต้องร่วมแรงประสานกันเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

READ MORE
เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด (SWPC)

 

ogmt9j0_re

 

จัดตั้งขึ้นจากแนวทางการรวมกลุ่มโดยเน้นทีมงานที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ด้านการพัฒนา ซอฟแวร์, เน็ตเวิร์ค และ ธุรกิจ มารวมกลุ่มกันซึ่งแนวคิดเปรียบเสมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ ที่จะต้องร่วมแรงประสานกันเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่องค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในองค์กรและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความคุ้มค่า ทางด้านการลงทุน เวลา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่น ๆ โดยใช้แนวคิด จิ๊กซอว์ มาประยุกต์ใช้ตามหลักของ SOFTWARE ENGINEERING ในการรวมเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟแวร์ (System Software Components) ที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมกับที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (Customization) มาประสานการทำงานร่วมกัน (Interface & Integration) มาในการนำเสนอทั้ง โซลูชั่น พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานและครอบคลุมงานในสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้

 

  • Information Process & Exchangeคือจุดขายของทีมงานในเชิงของ Skill ของ เทคโนโลยี การทำ Middleware (SOA, BPM, ESB), Data Exchange &Analytic (ETL, Warehouse, BI)
  • การรวบรวม นำเสนอสำหรับการทำEnterprise Solution & Product Integration ทำให้งานไปได้กับบริษัท SI
  • แนวงานของจุดขายสามารถไปได้ทุก Sectorทั้งในแง่ของ Business / Account & Partner Vender
  • สามารถนำประสบการณ์จากธุรกิจต่าง ๆที่หลากหลายมาทำในเชิงของการให้บริการทำ Sharing, Transaction, Recurring, Licensing on Shelf
  • นำความรู้ ประสบการณ์ แนวทางต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อหาจุดให้บริการในเชิง Education Reuse เช่น Training, Content for Self Leaning

 

บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด ได้สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ และ บริษัท รวมทั้งผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาโซลูชั่นจากประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานบุคคลากร กระบวนการทำงาน และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน รวมถึงการก้าวไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าอย่างมั่นคง เหมือนกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ว่า "Partner Together"

ผลิตภัณฑ์และบริการ    

 บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พีซี  จำกัด ได้สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ และบริษัทรวมทั้งผู้ประกอบการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาโซลูชั่นจากประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานบุคคลากร กระบวนการทำงาน และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล และมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน รวมถึงการก้าวไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าอย่างมั่นคง เหมือนกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ว่า "Partner Together"

ไอที โซลูชั่น
• Middleware : SOA , BPM & Workflow ,ESB
• Application : ECM/EDMS , CRM , ERP ,BCP
• Process & Standard : ALM , SDLC , DevOps , CLM , ISO/IEC29110
• Other : Enterprise Architecture , Software Modernization (Legacy System - AS/400) ,PaaS , SaaS , BPaaS , dPaaS on Cloud
บริการ
• ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Consulting)
• รับออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Processional Service)
• บริการอบรม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Training)
ผลิตภัณฑ์
Business & Application Software​
• ระบบบริหารจัดการ แผนงานต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
• ระบบบริการจัดการเอกสาร (Document Management)
• วางแผนทรัพยากรระดับองค์กร (ERP)
• ระบบบริหารครุภัณฑ์
• ระบบการจัดการการเรียกเก็บเงิน (Billing)​​
• ระบบบริหารจัดการเอกสารตามกระบวนการธุรกิจ (iDocument & iWorkflow)

พันธมิตร

กลุ่มธุรกิจร่วม

ติดต่อเรา

บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด 

เบอร์ติดต่อ

02-070-3989

ที่อยู่

บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด เลขที่ 89/981 แยก 3-16 ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

อีเมล์

contact@swpc.co.th